Złożyłam wniosek o dodatek mieszkaniowy. Pobieram zasiłek pielęgnacyjny. Czy będzie on wliczany do mojego dochodu ?

Zgodnie z definicją dochodu zawartą w art. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, do dochodu nie wlicza się m.in. zasiłków pielęgnacyjnych.