Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji – ZONE

Od 1 lipca 2021 r. Poznańskie Centrum Świadczeń rozpocznie przyjmowanie deklaracji źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Zgodnie z ustawą o promocji termomodernizacji powołana została Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. CEEB ma stanowić rejestr źródeł ciepła w poszczególnych budynkach.

Dotyczy to zarówno domów mieszkalnych jak i budynków użyteczności publicznej i lokali usługowych.

Obowiązkowi zgłoszenia podlegają domy mieszkalne, budynki użyteczności publicznej i lokale usługowe w tym małe lokalne ciepłownie czy małe zakłady produkcyjne , których nominalna moc cieplna wykorzystywanego źródła spalania paliw nie przekracza 1MW.