Wypłata świadczeń

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka wypłaca się jednorazowo.

Świadczenia wypłaca się na jedną z trzech form płatności:

  • przelew na prywatne konto wnioskodawcy wskazane przy wniosku;
  • wypłata gotówkowa w placówce PKO BP S.A;
  • kartą płatniczo-bankomatową.