Wypłata świadczeń

Zasiłek pielęgnacyjny wypłaca się w okresach miesięcznych.

Zasiłek wypłaca się na jedną z trzech form płatności:

  • przelew na prywatne konto wnioskodawcy wskazane przy wniosku;
  • wypłata gotówkowa w placówce PKO BP S.A.;
  • kartą płatniczo-bankomatową.