Wypłata świadczeń

Świadczenie wychowawcze wypłaca się w okresach miesięcznych  

Świadczenia wypłaca się na jedną z trzech form płatności:

  • przelew na prywatne konto wnioskodawcy wskazane przy wniosku;
  • wypłata gotówkowa w placówce PKO BP S.A.
  • kartą płatniczo-bankomatową.