Wypłata świadczeń

Świadczenie wypłaca się w jednorazowo dla wniosków złożonych w lipcu i sierpniu w terminie do 30 września natomiast dla wniosków złożonych od 1 września do 30 listopada świadczenie wypłaca się w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Świadczenia wypłaca się na jedną z trzech form płatności:

  • przelew na prywatne konto wnioskodawcy wskazane przy wniosku;
  • wypłata gotówkowa w placówce PKO BP S.A.
  • kartą płatniczo-bankomatową.