Wypłata świadczeń

Zasiłek dla opiekuna wypłaca się w okresach miesiecznych.

Świadczenia wypłaca się na jedną z trzech form płatności:

  • przelew na prywatne konto wnioskodawcy wskazane przy wniosku;
  • wypłata gotówkowa w placówce PKO BP S.A.;
  • kartą płatniczo-bankomatową.