Wypłata świadczeń

Świadczenia wypłaca się zgodnie z oświadczeniem o formie wypłaty świadczeń, załączonym do wniosku.