Wymagane dokumenty

W celu otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego należy złożyć wniosek wraz z oświadczeniem dotyczącym formy wypłaty świadczenia.

Na potrzeby prowadzonego postępowania organ ma prawo wezwać o inne dokumenty potrzebne do rozpatrzenia wniosku.