Wymagane dokumenty

Przy odbiorze ,,Wyprawki dla gzubka’’ wymagany jest odpis aktu urodzenia dziecka do wglądu.