Wybierzmy Superżłobek i Superprzedszkole, a także najlepszego Partnera Programu Poznańska Rodzina Duża!

Tło grafiki jest w błękitnym kolorze. Po prawej i lewej stronie widać zeszyt, kredki i flamastry. W centralnym punkcie znajduje się obrys chłopca i dziewczynki bawiących się zabawkami. Niżej napis superżłobek, superprzedszkole, konkurs.

Już dziś możecie zgłosić kandydatów do tytułów SUPERŻŁOBEK I SUPERPRZEDSZKOLE w Poznaniu!

Razem możemy wybrać najbardziej przyjazne dzieciom i rodzicom placówki oraz wskazać miejsca, w których opieka jest na najwyższym poziomie.

Konkurs jest skierowany do przedszkoli i żłobków w Poznaniu. Mogą wziąć w nim udział zarówno placówki publiczne, prowadzone przez Miasto, jak i niepubliczne. Miejsca kandydujące do tytułu superżłobka czy superprzedszkola muszą wykazać się wysoką jakością opieki nad dziećmi i edukacji. Niezbędna jest innowacyjność oraz dobra współpraca z rodzicami i lokalnym środowiskiem.

Zgłosić przedszkole lub żłobek do konkursu może jego dyrektor lub dyrektorka. Wymagane jest jednak zebranie udokumentowanego poparcia zgłoszenia przez minimum 60 proc. rodziców dzieci tam uczęszczających.

Formularze zgłoszeniowe z dopiskiem „Superżłobek, superprzedszkole 2020” należy przesłać na adres mailowy: cir@pcs-poznan.pl oraz złożyć pisemnie w zamkniętej kopercie, nie później niż do 11.01.2021 r., w Centrum Inicjatyw Rodzinnych, ul. Ratajczaka 44 w Poznaniu.

Ogłoszenie wyników oraz uroczyste nadanie tytułów Superżłobek 2020 i Superprzedszkole 2020 nastąpi podczas Gali Rodziny. Ze względu na sytuację pandemiczną odbędzie się ona online.

Równocześnie prowadzony jest plebiscyt na najlepszą ofertę partnerską 2020 r. w ramach poznańskiego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny. Skierowany jest do użytkowników karty. Ankietę można wypełnić na stronie Poznańskiego Centrum Świadczeń. Wyróżnionych partnerów również poznamy podczas Gali Rodzin.

 

Informacje i grafika za stroną poznan.pl