Wszczęcie postępowania

Masz pytanie? Potrzebujesz informacji?
Zadzwoń do POZnan*Kontakt

Numer telefonu 61 646 33 44

Wszczęcie postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego następuje w przypadku:

  • otrzymania wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, złożonego przez osobę uprawnioną w przypadku bezskuteczności egzekucji;
  • przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
  • umieszczenia osoby uprawnionej w pieczy zastępczej.