Wnioski o kontynuację świadczenia 500+ dopiero w 2021 roku

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się nowym okresem ustalania uprawnień do świadczeń uprzejmie informujemy, że nie ma konieczności składania nowych wniosków o świadczenie wychowawcze 500+. Świadczenie to przyznane jest do 31 maja 2021 r. i dopiero w roku 2021 r. będą przyjmowane wnioski o kontynuacje tego świadczenia. Obecnie wnioski o świadczenie 500 + powinny składać tylko osoby którym urodziło się dziecko lub uzyskały prawo do pobierania świadczenia np. w związku z uzyskaniem prawa do opieki naprzemiennej nad dzieckiem.

W ramach tegorocznej akcji świadczeniowej będą przyjmowane wnioski o przyznanie:

  • Świadczenia ,,Dobry Start’’ – wyprawka szkolna w wysokości 300 zł,

  • Świadczeń rodzinnych,

  • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

  • Stypendiów szkolnych.