Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego wypełniam sam, czy też musi on zostać potwierdzony przez dostawcę energii elektrycznej?

Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego w całości wypełnia osoba ubiegająca się o to świadczenie.