Wiosenne spotkanie Rady Rodziny Dużej

Zdjęcie pokazuje zrzut ekranu wykonany podczas spotkania, widać osoby uczestniczące w spotkaniu online

Kolejne spotkanie Rady Rodziny Dużej już za nami. Zebrało się kworum i przewodniczący Rady Szymon Wytykowski przeprowadził spotkanie dotyczące oferowanego przez Zarząd Dróg Miejskich biletu specjalnego dla rodzin 4+, związanej z tym współpracy ZTM z programem Karty Rodziny Dużej, trwających właśnie Poznańskich Dni Rodziny oraz nowych zapisów ustawy dotyczącej Karty Rodziny Dużej.

Pierwszy temat przedstawiła Małgorzata Pilichowska-Woźniak – Zastępczyni Dyrektora ZTM, omówiła prezentację dotyczącą zmian, które nastąpią w związku z wydawaniem biletu specjalnego dla rodzin 4+. Zmiany wchodzą w życie 1 czerwca 2021 r. Można już kupić na nowych zasadach bilety – tak jak do tej pory bilet na 366 dni za 120 zł, a także, co jest nowością, bilet na 90 dni za 30 zł. Bilety dzięki zmianom przedłużyć może dla całej rodziny jej pełnoletni przedstawiciel za okazaniem Karty Rodziny Dużej w każdym Punkcie Obsługi Klienta w Poznaniu.

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży podczas pandemii

Kolejny temat przedstawiła Pani Lidia Płatek z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, który jest organizatorem Poznańskich Dni Rodziny 2021. W tym roku mamy ponad 120 wydarzeń dla rodzin, organizowanych przez Organizacje Pozarządowe oraz Miejskie Jednostki Organizacyjne. Wydarzenia w ramach PDR w tym roku są prowadzone w formie hybrydowej. W miarę możliwości i z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego zorganizowano wydarzenia w formie stacjonarnej, Jednak przez panującą sytuację pandemiczną nadal przeważają spotkania online – takie jak na przykład webinarium poświęcone zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży podczas pandemii, które odbędzie się na platformie zoom, 25 maja.

Zdjęcie pokazuje zrzut ekranu wykonany podczas spotkania, na którym prezentowano zmiany w Karcie Rodziny Dużej

Urszula Mańkowska – Zastępca Dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń przedstawiła nowe zapisy ustawy dotyczącej Karty Dużej Rodziny. Podczas prezentacji zostały omówione kwestie związane z Kartą Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel, zmiany opłat związanych z wydaniem Kart dla klientów, a także zmiany kosztów, które ponoszą gminy oraz kwestie związane ze sprawozdawczością i dostępem do danych klientów.

W ramach wolnych głosów rozmawiano na temat możliwości powrotu do stacjonarnych spotkań Rady oraz ustalono dogodny dla wszystkich członków Rady termin kolejnego spotkania na 23 czerwca 2021 r.