Wiek dziecka a prawo do zasiłku

  • Na dziecko do ukończenia 18 roku życia.
  • Na dziecko uczące się, do czasu ukończenia nauki w szkole, lecz nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia.
  • Na dziecko uczące się w szkole lub studiujące w szkole wyższej i posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, lecz nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
  • Osobie uczącej się (tj. pełnoletniej, nie pozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony) w szkole lub w szkole wyższej, lecz nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.