W trakcie wypłaty dodatku mieszkaniowego syn wyprowadził się z mojego mieszkania oraz zmieniła się wysokość opłacanego czynszu, czy powinnam ten fakt zgłosić do Poznańskiego Centrum Świadczeń?

Nie. Zmiany danych zawartych we wniosku lub deklaracji złożonej przez wnioskodawcę, które nastąpiły w okresie 6 miesięcy od dnia przyznania dodatku mieszkaniowego, nie mają wpływu na wysokość wypłacanego dodatku mieszkaniowego.