W jakim terminie należy złożyć wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka?

Wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.
Jeżeli wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.