Ubiegałam się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Otrzymałam w tym zakresie decyzję odmowną, gdyż obliczona wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 15,02 zł, czy słusznie?

Decyzja w sprawie wydana została prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, gdyż dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota w dniu wydania decyzji byłaby niższa niż 2 % kwoty najniższej emerytury (tj. 17,61 zł).