TERMINY WYPŁAT w PAŹDZIERNIKU 2020r.

Aktualne informacje na temat   PLANOWANYCH   wypłat  świadczeń: Terminy są orientacyjne – mogą ulec zmianie z różnych przyczyn technicznych niezależnych od Poznańskiego Centrum Świadczeń.   01.10 – spłaty ŚR, 500+, FA, DOBRY START – łącznie do 30.09.2020 05.10 – przekazy pocztowe ŚR, 500+, FA, PM 06.10 – ŚR i 500+ A–C przelewy i karta 07.10 – … Czytaj więcej

Terminy wypłat

Szanowni Klienci, Poniżej przedstawiamy informację na temat ustawowych terminów wypłat poszczególnych rodzajów świadczeń realizowanych przez Poznańskie Centrum Świadczeń. Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus) Świadczenie wychowawcze wypłaca się nie później niż ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie wychowawcze. (Podstawa: art. 21 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci). Świadczenia rodzinne (Zasiłek rodzinny, Zasiłek pielęgnacyjny, … Czytaj więcej