TERMINY WYPŁAT w STYCZNIU 2021r.

Aktualne informacje na temat   PLANOWANYCH   wypłat  świadczeń w  STYCZNIU 2021: Terminy są orientacyjne – mogą ulec zmianie z różnych przyczyn technicznych niezależnych od Poznańskiego Centrum Świadczeń. PRZYPOMINAMY,  że w styczniu środki wpływają później, a  zatem realizacja spłat rozpocznie się później, niż zwykle  – PO WPŁYWIE ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ. 08.01 – przekazy pocztowe    ŚR, 500+, FA, … Czytaj więcej

Terminy wypłat

Szanowni Klienci, Poniżej przedstawiamy informację na temat ustawowych terminów wypłat poszczególnych rodzajów świadczeń realizowanych przez Poznańskie Centrum Świadczeń. Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus) Świadczenie wychowawcze wypłaca się nie później niż ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie wychowawcze. (Podstawa: art. 21 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci). Świadczenia rodzinne (Zasiłek rodzinny, Zasiłek pielęgnacyjny, … Czytaj więcej