TERMINY WYPŁAT w STYCZNIU 2021r.

Aktualne informacje na temat   PLANOWANYCH   wypłat  świadczeń w  STYCZNIU 2021:

Terminy są orientacyjne – mogą ulec zmianie z różnych przyczyn technicznych niezależnych od Poznańskiego Centrum Świadczeń.

PRZYPOMINAMY,  że w styczniu środki wpływają później, a  zatem realizacja spłat rozpocznie się później, niż zwykle  – PO WPŁYWIE ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ.

08.01 – przekazy pocztowe    ŚR, 500+, FA, PM

08.01 – DM oraz świadczenie żłobkowe

11.01 – spłaty    ŚR, 500+, FA, PM  – łącznie do 31.12.2020

12.01 – ŚR i 500+   A-C przelewy i karta

13.01 – ŚR i 500+   D-G przelewy i karta

14.01 – wszystkie CZEKI na  ŚR, FA, 500+, PM   oraz przelewy i karta na PM

15.01 – ŚR i 500+   H-J przelewy i karta

18.01 – ŚR i 500+   K   przelewy i karta

– FA    przelewy i karta

19.01 – ŚR i 500+   L-N przelewy i karta

21.01 – ŚR i 500+   O-R przelewy i karta

spłaty    ŚR, 500+, FA, PM  – łącznie do 31.12.2020

22.01 – ŚR i 500+   S przelewy i karta

25.01 – ŚR i 500+   Ś-X, Y-Ź przelewy i karta

27.01 – spłaty    ŚR, 500+, FA, PM  – łącznie do 31.01.2021 (listy generowane oddzielnie dla 2020 i 2021)

spłaty    DM  – łącznie do 31.01.2021 (listy generowane oddzielnie dla 2020 i 2021)

29.01 –  DE

Uwaga !!   W dniu 26 stycznia 2021 r. będziemy przygotowywać na 27 stycznia 2021 r. ostatnie SPŁATY w miesiącu styczniu za okres DO 31.01.2021 r.

Kolejne listy za tzw.: „stare spłaty”  – będą realizowane na początku lutego 2021 r.

Jest to konsekwencją sprawozdawczości budżetowej i analizy wypłaconych świadczeń pod względem Wymagalne/Niewymagalne.