TERMINY WYPŁAT w GRUDNIU 2020r.

Aktualne informacje na temat   PLANOWANYCH   wypłat  świadczeń:

G  R  U  D  Z  I  E  Ń      2 0 2 0

 

Terminy są orientacyjne – mogą ulec zmianie z różnych przyczyn technicznych niezależnych od Poznańskiego Centrum Świadczeń.

 

01.12 – przekazy pocztowe ŚR, 500+, FA, PM

spłaty    ŚR, 500+, FA, PM, DOBRY START  – łącznie do 30.11.2020

– listy za miesiąc bieżący z wszelkimi potrąceniami NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ

02.12 – wszystkie CZEKI na  ŚR, FA, 500+, PM

-przelewy i karta na PM  oraz FA przelewy i karta

03.12 – ŚR i 500+   A-C przelewy i karta

04.12 – ŚR i 500+   D-G przelewy i karta

07.12 – ŚR i 500+   H-J przelewy i karta

08.12 – ŚR i 500+   K   przelewy i karta

09.12 – DM oraz DE oraz świadczenie żłobkowe

– ŚR i 500+ oraz  L-N przelewy i karta

11.12 – ŚR i 500+   O-R przelewy i karta

14.12 – ŚR i 500+   S przelewy i karta

15.12 – ŚR i 500+   Ś-X, Y-Ź przelewy i karta

16.12 – spłaty    ŚR, 500+, FA, PM, DOBRY START    – łącznie do 31.12.2020

22.12 – spłaty   ŚR, 500+, FA, PM, DOBRY START    – łącznie do 31.12.2020

22.12 spłaty    DM, DE  – łącznie do 31.12.2020