TEATR MUZYCZNY

1. Repertuar dla dzieci: rodzic/opiekun – bilet w cenie 20 zł, każde dziecko – bilet w cenie 5 zł
2. Repertuar dla dorosłych: rodzic/opiekun – bilet w cenie 40 zł, każde dziecko – bilet w cenie 20 zł
Pkt.1 tylko w dni powszednie w godzinach przedpołudniowych
Pkt. 2 oraz repertuar dla dzieci w weekendy i w dni powszednie w godzinach wieczornych
W ramach KDR rodzina może korzystać z preferencyjnych cen zakupu biletów na 2 spektakle realizowane przez Teatr Muzyczny w ciągu danego sezonu artystycznego:
– 2 spektakle dla dzieci lub
– 2 spektakle dla dorosłych lub
– 1 spektakl dla dzieci i 1 spektakl dla dorosłych
Ceny preferencyjne KDR nie obowiązują na spektakle gościnne

ul. Niezłomnych 1A
61-894 Poznań
61 852 29 27
www.teatr-muzyczny.poznan.pl/