Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny jest świadczeniem, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka, o które ubiegać mogą się rodzice dziecka, jeden z rodziców dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a także osoba ucząca się. Zasiłek wypłacany jest w cyklu miesięcznym w następujących kwotach: 1. 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia … Czytaj więcej

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka jest świadczeniem, o które ubiegać może się matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka w związku z urodzeniem się żywego dziecka. Świadczenie wypłacane jest w jednorazowej kwocie 1.000,00 zł na każde dziecko. więcej

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnionymi do pobierania tego świadczenia są więc m.in. osoby bezrobotne (niezależnie od tego, czy są zarejestrowani w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło), osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą … Czytaj więcej

Poznańskie świadczenie żłobkowe

Świadczenie ma na celu częściowe pokrycie opłat za pobyt dziecka w żłobku niepublicznym: który otrzymał dofinansowanie za ten pobyt w okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. i nie otrzymał dofinansowania w ramach ogłoszonego w dniu 30 czerwca 2020 r. konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności … Czytaj więcej

Jednorazowe wsparcie rzeczowe
„WYPRAWKA DLA GZUBKA”

Uchwałą Nr XV/245/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 r. ustanowione zostało jednorazowe wsparcie rzeczowe „Wyprawka dla gzubka”. Szczegółowe informacje na temat „Wyprawki dla gzubka” znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej. Dodatkowych informacji udziela wydział koordynujący realizację zadania „Wyprawka dla gzubka”. Pobierz wniosek o jednorazowe wsparcie rzeczowe „Wyprawka dla gzubka”.