Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Stypendium ma charakter socjalny i przysługuje : uczniom szkół ponadpodstawowych wymienionych w art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, do których należą:a) czteroletnie liceum ogólnokształcące,b) pięcioletnie technikum, c) trzyletnia branżowa szkoła I stopnia, d) trzyletnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracye) dwuletnia branżowa szkoła II stopniaf) szkoła policealna … Czytaj więcej

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny jest świadczeniem, o które ubiegać może się matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny, a także pełnoletni uczeń oraz dyrektor szkoły lub ośrodka. Zasiłek szkolny przysługuje uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej wystąpieniem zdarzenia losowego. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w … Czytaj więcej

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne jest świadczeniem, o które ubiegać może się matka, ojciec, opiekun prawny, a także pełnoletni uczeń oraz dyrektor szkoły lub ośrodka. Stypendium szkolne przysługuje zamieszkałym na terenie Miasta Poznania: uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, … Czytaj więcej