Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Stypendium ma charakter socjalny i przysługuje :

 • uczniom szkół ponadpodstawowych wymienionych w art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, do których należą:
  a) czteroletnie liceum ogólnokształcące,
  b) pięcioletnie technikum,
  c) trzyletnia branżowa szkoła I stopnia,
  d) trzyletnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy
  e) dwuletnia branżowa szkoła II stopnia
  f) szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie lub średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku,
 • słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych;
 • studentom I, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich uczelni publicznych.

Wykaz państwowych uczeni publicznych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

więcej