Spacer po Parku Cytadela

Widok parku z napisem "Spacer po Parku Cytadela"

W dniu 26 czerwca Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska wspólnie z Zarządem Zieleni Miejskiej organizuje spacer po Cytadeli z przewodnikami. Podczas spaceru uczestnicy poznają bogactwo przyrodnicze parku, w tym różnorodności gatunkowej świata roślin i zwierząt. Spacer będzie doskonalą okazją do poznania Cytadeli z innej strony, niż tylko miejsca wypoczynku i rekreacji.

Po Cytadeli oprowadzą uczestników naukowcy z Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

  • Pani prof. dr hab. Justyna Wiland-Szymańska z Zakładu Taksonomii Roślin UAM, a także dyrektor Ogrodu Botanicznego. W swojej pracy naukowej poświęca się m.in. tematyce bioróżnorodności.
  • Pan dr Szymon Konwerski – entomolog zajmujący się biologią i ekologią chrząszczy oraz ich związkami z innymi organizmami i znaczeniem w różnych ekosystemach.

Spacer odbędzie się w dwóch turach. Pierwsza rozpocznie się o godz. 9.00, a druga o godz. 12.00. Proszę zarezerwować sobie ok. 2 h. Spotykamy się przy Rosarium, na skrzyżowaniu z aleją prowadzącą dalej do Muzeum Uzbrojenia.

Przewidziane jest przejście wzdłuż fosy od strony wschodniej, a następnie poznanie południowych skarp Cytadeli i powrót przez centralną część do Rosarium.

Celem wycieczki jest przybliżenie uczestnikom walorów przyrodniczych obszaru Cytadeli ze szczególnym uwzględnieniem stawonogów i roślin. Na podstawie napotkanych w trakcie wycieczki owadów, omówione zostaną przystosowania przedstawicieli tej niezwykle zróżnicowanej grupy do życia w zajmowanych środowiskach.

Przedstawiona zostanie historia środowiska przyrodniczego tego niezwykłego zakątka zieleni, jego zmian i współczesnych funkcji, jakie spełnia z punktu widzenia mieszkańców i dla bioróżnorodności naszego miasta. Zobaczyć będzie można gatunki, które w sposób spontaniczny pojawiają się na terenie parku, a także takie, które zostały celowo wprowadzone przez człowieka.

Zaplanowano przeprowadzenie spaceru w dwóch grupach:

  • Grupa I – zbiórka o godz. 9.00
  • Grupa II – zbiórka o godz. 12.00

Uczestnicy spaceru otrzymają przewodniki dendrologiczne po Parku Cytadela przygotowane na zlecenie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.