Schemat organizacyjny

Schemat Organizacyjny Poznańskiego Centrum Świadczeń

Grafika przedstawiająca schemat organizacyjny Poznańskiego Centrum Świadczeń

Na czele instytucji jest Dyrektor Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Poniżej znajdują się:

1. Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Rodzin z Dziećmi oraz podlegający mu:

 • Dział Świadczeń

2. Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Mieszkaniowej i Zarządzania Należnościami oraz podlegające mu:

 • Dział Dłużników Alimentacyjnych i Należności
 • Dział Pomocy Mieszkaniowej

3. Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Centrum Inicjatyw Rodzinnych oraz podlegające mu:

 • Centrum Inicjatyw Rodzinnych

4. Główny Księgowy oraz podlegające mu:

 • Dział Realizacji Świadczeń i Windykacji
 • Zespół ds. Obsługi Finansowo-Księgowej

5. Komórki podlegające bezpośrednio Dyrektorowi PCŚ:

 • Dział Obsługi Klienta
 • Dział Organizacyjny
 • Zespół ds. Analiz i Systemu Zarządzania
 • Zespół ds. Informatyki
 • Zespół ds. Obsługi Prawnej
 • Zespół ds. Kontroli Wewnętrznej
 • Inspektor Ochrony Danych