Ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od 1 lipca obowiązkiem każdego właściciela domu i zarządcy budynku jest wpisanie źródła ciepła do gminnego rejestru.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) została ustanowiona przez Sejm ustawą z 28 października 2020. Prowadzi ją Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Powstała, by zbierać informacje dotyczące źródeł ogrzewania budynków – dane te mają pomóc w wymianie pieców i w walce ze smogiem.

Od 1 lipca każdy właściciel lub zarządca budynku powinien złożyć deklarację, w której wskaże, czym ogrzewa swój dom. Deklaracje można składać na dwa sposoby: przez internet lub w formie papierowej.

Złożenie dokumentu w formie elektronicznej to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Można to zrobić za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB.

Poznanianki oraz Poznaniacy deklarację w formie papierowej mogą złożyć w Poznańskim Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1 lub ul. Małachowskiego 10.

W dokumencie należy wskazać: imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku i jego adres, opcjonalnie można podać też e-mail i numer telefonu. Trzeba podać również adres nieruchomości, w obrębie której znajduje się źródło ciepła lub spalania paliw. Ważne: właściciel domu powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania.

Składanie deklaracji rozpoczęło się 1 lipca 2021 r. – od tego dnia właściciel lub zarządca istniejącego już budynku ma 12 miesięcy, by to zrobić. W przypadku nowego budynku, w którym zostało uruchomione źródło ciepła, termin na złożenie deklaracji wynosi 14 dni.