Rozpatrzeniu nie podlegają

Rozpatrzeniu nie podlegają wnioski o stypendium:

  • Wnioski, które zostały złożone do niewłaściwego urzędu ze względu na miejsce zameldowania;
  • Wnioski o dochodach wyższych od 650 zł netto miesięcznie na jednego członka rodziny z wyjątkiem osób samotnie wychowujących dziecko;
  • Wnioski o średniej z ocen poniżej: uczniowie 4,21, studenci/słuchacze 4,01;
  • Wnioski dostarczone po wskazanym terminie;
  • Wnioski do których dołączone są dokumenty budzące wątpliwość co do ich wiarygodności, a nie istnieje możliwość usunięcia tych wątpliwości;
  • Wnioski studentów I stopnia, którzy uzyskali kwalifikację I stopnia i podjęli ponownie studia I stopnia;
  • Wnioski studentów, którzy uzyskali kwalifikację II stopnia.