Rada Rodziny Dużej wznawia obrady po pandemicznej przerwie

Zdjęcie przedstawia Radę Rodziny Dużej podczas spotkania online

Preferencyjne warunki dla Rodzin Wielodzietnych przy ubieganiu się o lokale komunalne, bilety rodzinne na komunikację miejską, czy komputery do nauki zdalnej, to tylko niektóre tematy, o których była mowa na ostatnim posiedzeniu Rady Rodziny Dużej, która obyła się 30 września.

Po blisko półrocznej przerwie, spowodowanej pandemią koronawirusa, ponownie spotkali się przedstawiciele Rady Rodziny Dużej. Ze względów bezpieczeństwa epidemicznego, spotkanie odbyło się za pośrednictwem platformy internetowej ZOOM.

Po przywitaniu Gości, Przewodniczący RRD Pan Szymon Wytykowski otworzył sesję i przedstawił plan spotkania.

Członkowie Rady i zaproszeni Goście wysłuchali i rozmawiali na temat usprawnienia funkcjonowania tak zwanego biletu specjalnego dla rodziców i dzieci z rodzin wychowujących czworo lub więcej dzieci. Sam zamysł towarzyszący powstaniu biletu był chwalony, jednak po pewnym czasie jego funkcjonowania Rada zasugerowała przyjrzeniu się tematowi i w razie potrzeby aktualizację zapisów. Na pytania członków Rady odpowiadali przedstawiciele Zarządu Transportu Miejskiego.

Kolejnym punktem było wysłuchanie przedstawicielki Biura Spraw Lokalowych, które zapewnia realizację polityki mieszkaniowej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania oraz Radę Miasta Poznania w zakresie stanowienia prawa regulującego zasady najmu lokali z mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania. Biuro bierze udział w wypracowaniu rozwiązań, projektów i programów, których celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych społeczności Miasta Poznania. BSL rozpoczęło pracę nad przepisami, które miałyby ułatwić Rodzinom Wielodzietnym korzystanie z mieszkań komunalnych w Poznaniu.

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na problem związany z nauką zdalną, która wymaga odpowiedniego zabezpieczenia rodzin w sprzęt komputerowy. Poprosił o przedstawienie informacji na temat tego, w jaki sposób w naszym mieście został wykorzystany rządowy program wspierający zakup sprzętu komputerowego.

Na temat działalności Poznańskiego Centrum Świadczeń, a w szczególności Centrum Inicjatyw Rodzinnych w czasie pandemii mówiła Pani Urszula Mańkowska – Zastępca Dyrektora PCŚ.

Kolejna sesja Rady Rodziny Dużej przewidziana jest na 28 października 2020 r.