Konta Bankowe

Numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat z tytułu:

  • nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
  • nienależnie pobranych świadczeń pomocy osobom uprawnionym do alimentów (fundusz alimentacyjny)
  • nienależnie pobranych świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (stypendium szkolne)

Poznańskie Centrum Świadczeń
ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań

Konto:
PKO BP S.A.
55 1020 4027 0000 1202 1263 6405

W tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko, PESEL oraz rodzaj świadczenia np. „Jan Kowalski 12345678901 Świadczenia Rodzinne”

Numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat z tytułu:

  • nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych
  • nienależnie pobranych specjalnych dodatków mieszkaniowych
  • nienależnie pobranych dodatków energetycznych

Poznańskie Centrum Świadczeń
ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań

Konto:
PKO BP S.A.
60 1020 4027 0000 1002 1263 6413

W tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko, PESEL oraz rodzaj świadczenia np. „Jan Kowalski 12345678901 Dodatek Mieszkaniowy”

Numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat z tytułu:

  • należności dłużników alimentacyjnych

Poznańskie Centrum Świadczeń
ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań

Konto:
PKO BP S.A
55 1020 4027 0000 1202 1263 6405

W tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko, PESEL oraz rodzaj świadczenia np. „Jan Kowalski 12345678901 Dłużnik Alimentacyjny”

Numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat z tytułu:

  • opłat za pobyt w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych

Poznańskie Centrum Świadczeń
ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań

Konto:
PKO BP S.A
79 1020 4027 0000 1102 1262 1472
KOD SWIFT: BPKOPLPW

W tytule wpłaty prosimy podać numer rachunku, imię i nazwisko oraz PESEL np. „4588/2018 Jan Kowalski 12345678901”

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje udzielane są także drogą telefoniczną za pośrednictwem POZnan*Kontakt pod numerem telefonu 61 646-33-44.