Przesłanki uzasadniające utratę prawa do stypendium

Przesłanki uzasadniające utratę prawa do stypendium:

  • Ukończenie szkoły lub uczelni;
  • Przerwanie nauki ;
  • Nie dostarczenie zaświadczenia o kontynuowaniu nauki;
  • Nie powiadomienie Departamentu Edukacji i Nauki o zmianie numeru przelewane jest stypendium w terminie 14 dni od jego zmiany.