Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Nie masz internetu? Masz meldunek w Poznaniu? Masz niski dochód (poniżej 700zł netto) lub korzystasz z pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych, a może jesteś niepełnosprawny (stopień umiarkowany lub znaczny), lub jesteś samotnym rodzicem albo rodziną zastępczą?

Zgłoś się i weź udział w programie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu”!

W ramach projektu oferujemy: BEZPŁATNY : INTERNET i KOMPUTER!

Dokumenty można składać w Urzędzie Miasta Poznania, w Biurze Projektu, 60-770 Poznań ul.Matejki 50 pok. 209 pocztą lub osobiście (wymagane umówienie wizyty pod nr tel. 61 878 51 82) od 17.08.2020 do 04.12.2020r. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00.

Formularz zgłoszeniowy możesz wypełnić na miejscu. Pamiętaj zabierz ze sobą:

  • maseczkę ochronną zasłaniającą usta i nos,
  • dowód osobisty,
  • zaświadczenie o zarobkach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
  • ksero decyzji o przyznaniu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, alimentach,
  • ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy),
  • dokument potwierdzający status rodziny zastępczej (jeśli dotyczy).

Więcej informacji: 

Projektodawca: Miasto Poznań Realizator: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Urząd Miasta Poznania