Dokumenty do pobrania

Formularze wniosków i druków udostępnione zostały w zasobach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska .

Informacje dodatkowe

Opłaty Rozpatrzenie wniosku i wydanie zaświadczenia nie podlega żadnym opłatom. Podstawa prawna ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska; ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych; ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.

Miejsce i sposób załatwiania

Postępowanie w sprawie żądania wydania zaświadczenia kończy się wydaniem zaświadczenia w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot wzywa pisemnie osobę ubiegającą się oświadczenia do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od … Czytaj więcej

Miejsce złożenia dokumentów

Jeżeli chcesz: otrzymać informację na temat zaświadczenia o dochodach do Programu Czyste Powietrze; otrzymać wniosek o wydanie żądania o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu do Programu Czyste Powietrze; złożyć wniosek o wydanie żądania o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu do Programu Czyste Powietrze, zgłoś się do Działu Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń mieszczącego się … Czytaj więcej

Wymagane dokumenty

Żądanie wydania zaświadczenia składa się na formularzu wniosku określonego w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia. Informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie … Czytaj więcej

Program Czyste Powietrze

Masz pytanie? Potrzebujesz informacji? Zadzwoń do POZnan*Kontakt Poznańskie Centrum Świadczeń w ramach programu Czyste Powietrze na wniosek mieszkańca Poznania wydaje zaświadczenia o wysokości przeciętnego dochodu gospodarstwa domowego. Natomiast wniosek o uzyskanie dotacji składa się w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Więcej informacji o 2 części programu „Czyste powietrze” można znaleźć na … Czytaj więcej