Poznańskie świadczenie żłobkowe

Świadczenie ma na celu częściowe pokrycie opłat za pobyt dziecka w żłobku niepublicznym:

  1. który otrzymał dofinansowanie za ten pobyt w okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. i nie otrzymał dofinansowania w ramach ogłoszonego w dniu 30 czerwca 2020 r. konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w okresie od 1 września 2020 r. do 28 lutego 2021 r. albo
  2. w którym pobyt dziecka do 31 sierpnia 2020 r. był częściowo finansowany z poznańskiego świadczenia żłobkowego na podstawie uchwały Nr XV/234/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2019 r. z późniejszymi zmianami w sprawie ustanowienia poznańskiego świadczenia żłobkowego na okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. i żłobek nie otrzymał dofinansowania, a pobyt dziecka w tym żłobku jest kontynuowany od 1 września 2020 r.

 

więcej