Poznańskie świadczenie na rzecz wieloraczków

Celem przyznania świadczenia jest częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad trojgiem lub więcej dziećmi urodzonymi podczas jednego porodu.

więcej