Poznańskie Centrum Świadczeń przyjmuje wnioski w ramach programu ,,Kawka Bis’’

Wnioski o dofinansowanie na 2021 rok można składać w terminie do 31 marca 2021 roku w punktach obsługi PCŚ przy ul. Wszystkich świętych 1 oraz S. Małachowskiego 10.

KAWKA BIS, to miejski program, dzięki któremu po spełnieniu określonych wymagań, możliwe jest pozyskanie środków z budżetu Miasta na likwidację uciążliwych pieców i kotłów opalanych węglem oraz zastąpienie ich ciepłem systemowym, gazem, olejem opałowym, energią elektryczną, pompami ciepła lub ogrzewaniem przy wykorzystaniu instalacji fotowoltaicznych i solarnych.

Celem programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów drobnych emitowanych ze źródeł niskiej emisji, a także doprowadzenie do trwałej likwidacji urządzeń do ogrzewania opartego na paliwie stałym.

Szczegółowe informacje oraz druki wniosków na stronie: http://www.poznan.pl/mim/main/kawka-bis,p,40749.html