Poznańska Rodzina Duża

Poznańska Rodzina Duża to program obejmujący system ulg, zwolnień i zniżek dla rodzin wielodzietnych – mieszkańców Miasta Poznania. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z szerokiego katalogu ofert instytucji publicznych i prywatnych. Takich jak: zdrowie, kultura, handel, usługi i rekreacja. Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci: w wieku do ukończenia … Czytaj więcej

Nowość!! Złóż wniosek on-line

Poznańskie Centrum Świadczeń zachęca do złożenia wniosku przez Internet, bez wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W celu złożenia elektronicznego wniosku musisz: posiadać konto na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (www.ePUAP.gov.pl) posiadać ważny Profil Zaufany służący do uwierzytelnienia wniosku (Profil Zaufany możesz uzyskać  w Poznańskim Centrum Świadczeń oraz w urzędach skarbowych, … Czytaj więcej

Dokumenty do pobrania

Formularze wniosków i druków udostępnione zostały w zasobach Biuletynu Informacji Publicznej .

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe: Uzyskanie Karty dla nowego członka rodziny jest możliwe po ponownym złożeniu wniosku, jednakże uzupełnionego jedynie o dane nowego członka rodziny. W przypadku wystąpienia braków formalnych we wniosku, należy je uzupełnić w dniu wydania Karty. Karta będzie wydawana maksymalnie na okres do dnia 31 grudnia 2017 r. Wniosek o przedłużenie Karty można składać nie … Czytaj więcej

Wymagane dokumenty

Do wniosku należy dołączyć: W przypadku rodzin zastępczych kserokopia postanowienia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej oraz dokument potwierdzający datę umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej. W przypadku rodzinnego domu dziecka/placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego kserokopia postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinnym domu dziecka oraz dokument potwierdzający datę umieszczenia dziecka w rodzinnym domu dziecka. W przypadku opiekuna … Czytaj więcej

Kto może złożyć wniosek

rodzic dziecka, pełnoletni członek rodziny, opiekun prawny dziecka, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci, rodzina zastępcza wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci. Ważne: Wniosek można składać w formie papierowej, na formularzu dostępnym w siedzibie Poznańskiego Centrum Świadczeń lub pobrać i … Czytaj więcej

Dla kogo ten projekt?

Masz pytanie? Potrzebujesz informacji? Zadzwoń do POZnan*Kontakt rodzin wielodzietnych, rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych o charakterze rodzinnym. Karta Dużej Rodziny skierowana jest do rodzin zameldowanych oraz zamieszkałych na terenie Miasta Poznania, prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci do ukończenia 18 roku życia (w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 24 roku życia lub 26 roku … Czytaj więcej