Poznań pomoże kobietom!

Po lewej stronie grafiki widać piramidę budowaną z małych drewnianych kloców, na których widać piktogramy kojarzące się z pomocą, takie jak: serce, pigułkę, torbę lekarską, czy kroplę krwi. Po prawej stronie umieszczony jest napis: "Rodzicu! Czujesz, że zawalił Ci się świat i musisz go poukładać na nowo? Skorzystaj z bezpłatnego wsparcia psychologicznego i prawnego dla rodziców nienarodzonych dzieci i noworodków, u których stwierdzono ciężką i nieodwracalną chorobę lub wadę rozwojową. Sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania". Na dole grafiki widać logo Fundacji Matecznik - realizatora projektu oraz logo Miasta Poznania.

„Mamy prawo do wsparcia” to miejski projekt, który zakłada pomoc między innymi dla tych poznanianek, które usłyszały diagnozę ciężkiej wady rozwojowej płodu.

Od 1 marca Miasto zapewnia bezpłatne wsparcie psychologiczne i prawne kobietom z diagnozą ciężkiej wady rozwojowej płodu oraz tym, które są w połogu, a u ich dziecka zdiagnozowano ciężką, nieodwracalną chorobę lub wadę rozwojową.

FORMY WSPARCIA

  1. Indywidualne konsultacje psychologiczne, które odbywać się będą on-line, telefonicznie lub stacjonarnie w miejscu pracy eksperta. Wsparcie to będzie dostosowane do potrzeb konkretnej kobiety i całej rodziny. Najczęściej rozpocznie się pomocą o charakterze interwencji w kryzysie, może być to takie wsparcie psychologicznie i psychoedukacja.
  2. Indywidualne konsultacje prawne, które odbywać się będą on-linem, telefonicznie, mailowo lub stacjonarnie w przestrzeniach Centrum Inicjatyw Rodzinnych przy ul. Ratajczaka 44 w Poznaniu. Zakres konsultacji to między innymi:
  • badania prenatalne,
  • zasiłki i inne formy wsparcia rodziców chorych dzieci,
  • prawa pacjenta, prawo do informacji, do dokumentacji medycznej,
  • prawa do urlopu (zasiłku) macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego,
  • prawo pracy.

DO KOGO KIEROWANA JEST POMOC?

Z pomocy zapewnionej w ramach projektu mogą skorzystać zarówno kobiety jak i mężczyźni. Wsparcie dostaną poznanianki, które są w trakcie ciąży z diagnozą ciężkiej wady rozwojowej płodu oraz kobiety w okresie połogu, u których dzieci zdiagnozowano ciężką i nieodwracalną chorobę lub wadę rozwojową. Na pomoc mogą liczyć również partnerzy kobiet w ciąży oraz ojcowie chorych, nowo narodzonych dzieci.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ:

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i zaczekać na odpowiedź zwrotną. Każda osoba zgłaszająca się do projektu, zobowiązana jest do zapoznania się z Regulaminem.

Szczegóły dotyczące projektu można znaleźć na stronie Fundacji Wspierania Rodziny Matecznik oraz w wydarzeniu na facebook’u.

Realizatorem jest Fundacja Wspierania Rodziny Matecznik, wyłoniona w ramach otwartego konkursu ofert. Projekt „Mamy prawo do wsparcia” będzie realizowany co najmniej do końca 2021 roku.