• Od 1 lipca 2021 r. Poznańskie Centrum Świadczeń rozpocznie przyjmowanie deklaracji źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

  Zgodnie z ustawą o promocji termomodernizacji powołana została Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. CEEB ma stanowić rejestr źródeł ciepła w poszczególnych budynkach.

  Dotyczy to zarówno domów mieszkalnych jak i budynków użyteczności publicznej i lokali usługowych.

  Obowiązkowi zgłoszenia podlegają domy mieszkalne, budynki użyteczności publicznej i lokale usługowe w tym małe lokalne ciepłownie czy małe zakłady produkcyjne , których nominalna moc cieplna wykorzystywanego źródła spalania paliw nie przekracza 1MW.

 • Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na :

  • Właścicielu lub
  • Zarządcy budynku

  Właściciel/zarządca ma obowiązek złożenia deklaracji w okresie:

  • 12 miesięcy w przypadku zgłoszenia istniejącego już źródła ciepła oraz
  • 14 dni od pierwszego uruchomienia w przypadku nowego źródła ciepła lub spalania paliw
 • Jeżeli chcesz:

  • otrzymać informację na temat zgłoszenia budynku do ewidencji,
  • złożyć deklarację dotyczącą źródeł cierpła i źródeł spalania paliw,

  zgłoś się do Działu Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń mieszczącego się w Poznaniu przy ul. Wszystkich Świętych 1 oraz ul. Małachowskiego 10.

  Informacje udzielane są także drogą telefoniczną za pośrednictwem POZnan*Kontakt pod numerem 61 646-33-44.

  Osoby wnioskujące zachęcamy do rezerwacji terminu wizyty pod nr telefonu 61 646 33 44 lub poprzez formularz internetowy dostępny na stronie PCŚ.

  Klient, który umówił się na wizytę w Centrum pobiera bilet na podstawie numeru telefonu.

  Informujemy, że klient umówiony traktowany jest priorytetowo, co oznacza że przywoływany jest do pierwszego wolnego stanowiska. W związku z powyższym mogą występować ok. 20 minutowe różnice pomiędzy umówioną, a faktyczną godziną przyjęcia.

  System kolejkowy może zaprzestać wydawania biletów numerycznych uprawniających do złożenia wniosku, w sytuacji kiedy obsługa klienta wymagałaby znacznego wydłużenia czasu obsługi poza godzinami urzędowania Centrum. Ponadto informujemy, że obsłużeni zostaną wszyscy klienci, którzy pobrali bilet w danym dniu.

 • Opłaty

  Wpis do rejestru Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków nie podlega żadnym opłatom.

  Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
  • ustawa z dnia 28 października 2020 o zmianie ustawy wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.