Szanowni Klienci

W trosce o pełniejszą realizację potrzeb, wymagań i oczekiwań Klientów oraz zintegrowania działań podejmowanych na rzecz doskonalenia organizacji pracy w Poznańskim Centrum Świadczeń i zachowania spójności systemu zarządzania z systemem funkcjonującym w Urzędzie Miasta Poznania, w roku 2013 podjęto decyzję o wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN:EN ISO 9001:2009 (obecnie PN:EN ISO 9001:2015).

Nie jest to dla Centrum nowy obszar działania, lecz nowe podejście, które przy świadomym i pełnym zaangażowaniu wszystkich pracowników umożliwi pełne wykorzystanie zasobów i ukierunkuje realizowane zadania.

Pierwszym krokiem do wdrożenia systemu zarządzania jakością było ustanowienie Polityki Systemu Zarządzania, która wyznacza kierunki działań podejmowane przez Poznańskie Centrum Świadczeń na rzecz podnoszenia jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najlepszych wzorców profesjonalnej i przyjaznej administracji.

Wraz z podjęciem decyzji o wdrożeniu systemu zarządzania jakością w Poznańskim Centrum Świadczeń prowadzone jest badanie poziomu zadowolenia z usług świadczonych przez Centrum w celu zwiększenia satysfakcji Klienta podczas załatwiania spraw.

Zarządzeniem Dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń ustanowiono Politykę Systemu Zarządzania.

Wszyscy pracownicy Centrum zapoznali się z jej treścią i zadeklarowali pełne zaangażowanie do stosowania jej postanowień podczas realizacji powierzonych zadań.

plik pdf Polityka Systemu Zarzadzania Poznańskiego Centrum Świadczeń

Polityka SZ PCS wyd_7.-sig

 

plik pdf Certyfikat ISO 9001.pdf

Certyfikat ISO 9001