Podróżuj taniej z rodziną – oferta ZTM

Tramwaj na skrzyżowaniuZaczął się rok szkolny, a co za tym idzie, czekają nas małe zmiany w ofercie biletowej Zarządu Transportu Miejskiego.

Od 1 września można już kupować bilet dla uczniów szkół podstawowych w cenie 60 złotych na całą sieć, ważny od 1 października do 30 września następnego roku – czyli symboliczne pięć złotych na miesiąc. Co istotne do nabycia takiego biletu potrzebna jest imienna karta PEKA ucznia oraz legitymacja szkolna podstemplowana na rok szkolny 2020/2021. Kartę imienną PEKA można wyrobić przez stronę internetową.

 

Co jeszcze ważnego dla rodzin jeśli chodzi o komunikację miejską w Poznaniu?

 

  • Jeśli jesteście rodziną wychowującą czworo i więcej dzieci ZTM ma specjalnie dla Was bilet specjalny 4+. Warunkiem jest prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego z minimum czworgiem dzieci w wieku:

– do 18. roku życia lub

– 24. roku życia (w przypadku kontynuowania nauki) lub

– do ukończenia 26.  roku życia (w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, któremu wydłużono czas edukacji, niezależnie od sytuacji materialnej) oraz rozliczenie podatku PIT w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie miasta Poznania lub gminy objętej porozumieniem międzygminnym. Cena biletu, dla członków rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci (4+), na 366 dni na strefę A+B+C+D wynosi 120 złotych na osobę.

 

  • Jeżeli nie jeździcie komunikacją miejską na co dzień, ale planujecie na przykład wycieczkę po Poznaniu to polecamy Wam zakup promocyjnych dwóch normalnych, jednorazowych biletów czasowych – 24-godzinnych, które upoważniają do przejazdu 2 osoby dorosłe oraz do 3 dzieci w wieku do 15 lat.
  • Jeżeli z kolei jesteście posiadaczami normalnego, imiennego biletu sieciowego to możecie w soboty, niedziele i święta bezpłatnie przewozić pod swoją opieką do trojga dzieci w wieku do 15 lat na liniach dziennych, w granicach odpowiedniej strefy biletowej (na którą posiada normalny imienny bilet sieciowy).

Więcej informacji na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego.