Po urlopie macierzyńskim zakład pracy rozwiązał ze mną stosunek pracy. Czy mam prawo ubiegać się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego?

Niestety nie. Do urlopu wychowawczego jest uprawniona osoba zatrudniona, gdyż urlop wychowawczy udziela pracodawca.