Plan postepowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2019 przez Poznańskie Centrum Świadczeń, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Informacja o planowanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2019
Przedmiot zamówienia Rodzaj Tryb udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia netto PLN Planowany termin wszczęcia postępowania
Modernizacja węzła sanitarnego w lokalu przy ul. Ratajczaka 44 Robota budowlana Przetarg nieograniczony 40.650,41 zł II kwartał 2019
Modernizacja pomieszczeń sanitarnych na 1p budynku przy ul. Wszystkich Świętych 1 Robota budowlana Przetarg nieograniczony 143.902,44 zł II kwartał 2019
Modernizacja ciągów komunikacyjnych na 1p budynku przy ul. Wszystkich Świętych 1 Robota budowlana Przetarg nieograniczony 118.610,57 zł II kwartał 2019