Plan postepowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 przez Poznańskie Centrum Świadczeń, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Informacja o planowanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018
Przedmiot zamówienia Rodzaj Tryb udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia netto PLN Planowany termin wszczęcia postępowania
Sprzątanie pomieszczeń biurowych Usługa Przetarg nieograniczony 156.000,00 zł Luty 2018
Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku przy ul. Wszystkich Świętych 1 Robota budowlana Przetarg nieograniczony 122.195,66 zł Kwiecień 2018
Malowanie ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Wszystkich Świętych 1 Robota budowlana Przetarg nieograniczony 35.558,42 zł Kwiecień 2018