Pierwsze w 2021 r. posiedzenie Rady Rodziny Dużej

Zdjęcie pokazuje zrzut ekranu wykonany podczas spotkania, widać osoby uczestniczące w spotkaniu online.

Głównym tematem środowego spotkania Rady Rodziny Dużej był bilet specjalny dla rodzin 4+, który Zarząd Transportu Miejskiego oferuje poznańskim rodzinom, które mają 4 i więcej dzieci. Przybyłych gości przywitał, kworum stwierdził i sesję Rady otworzył Szymon Wytykowski – Przewodniczący Rady Rodziny Dużej.

Małgorzata Pilichowska-Woźniak – Zastępca Dyrektora ZTM omówiła prezentację dotyczącą biletu specjalnego dla rodzin 4+. Członkowie RRD oraz pozostali uczestnicy posiedzenia dopytywali i rozmawiali przede wszystkim na tematy:

  • cen biletów
  • okresach ważności biletów specjalnych
  • sposobach weryfikacji uprawnień
  • możliwościach technicznych systemu PEKA

Zdjęcie pokazuje zrzut ekranu wykonany podczas spotkania, widać osoby uczestniczące w spotkaniu online i prezentację dotyczącą systemu PEKA.

Urszula Mańkowska – Zastępca Dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń mówiła o sposobach weryfikacji Klientów składających wnioski o Kartę Dużej Rodziny o możliwościach systemu Informatycznego SI KDR, który służy do obsługi Karty Dużej Rodziny.

Kolejnym punktem posiedzenia było przyjęcie protokołów z wcześniejszych spotkań.

W ramach wolnych głosów rozmawiano na temat kondycji psychicznej dzieci i młodzieży. O działalności Miasta w tej sprawie mówiła Marta Mazurek – Radna Miasta Poznania.

Kolejne spotkanie Rady Rodziny Dużej zaplanowano na 17 marca.