Ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Rodziny Dużej

Zdjęcie pokazuje zrzut ekranu wykonany pod czas spotkania osób uczestniczących w spotkaniu online

W środę odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Rodziny Dużej.

Po oficjalnym rozpoczęciu posiedzenia Pan Szymon Wytykowski – Przewodniczący RRD udzielił głosu Pani Małgorzacie Pilichowskiej-Woźniak – Zastępczyni Dyrektora ZTM ds. Sprzedaży i Obsługi Klientów. Pani Dyrektor mówiła o działaniach Zarządu w sprawie ulg przysługujących rodzinom wielkodzietnym (4+). Jednym z ułatwień było wprowadzenie możliwości składania wniosków i doładowywanie PEKI (dla rodzin 4+) we wszystkich punktach obsługi, a nie jak do tej pory, tylko w centrali.

Rozmawiano o możliwych zmianach w funkcjonowaniu zniżek oraz w uproszczeniu procedur. Pan Przewodniczący Wytykowski poruszył również istotny z punktu widzenia Rodzin temat okresu ważności biletów dla Rodzin 4+. Na chwilę obecną dostępne są bilety miesięczne lub roczne, brakuje natomiast biletów np. kwartalnych lub semestralnych.

Kolejnym Gościem Rady Rodziny był Pan Wiesław Banaś – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty UMP. Pan Dyrektor przedstawił informację na temat pomocy uczniom i nauczycielom w czasie nauki zdalnej.

Mówił o dofinansowaniu ze środków będących w dyspozycji rządu, za które udało się zakupić 112 laptopów. Oraz o środkach, które na pomoc uczniom i nauczycielom przeznaczyło Miasto Poznań – w sumie prawie 4 mln złotych, za które zakupiono ponad 1 230 komputerów i przekazano do dyspozycji uczniom i nauczycielom.

Dodatkowo Miasto Poznań włączyło się w organizację akcji „Każdy komputer się przyda”, w ramach której udało się wiosną pozyskać kolejne komputery od partnerów prywatnych.

 

Na zakończenie Pan Przewodniczący Szymon Wytykowski złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt.

 

Kolejne posiedzenie Rady Rodziny Dużej zostało zaplanowane na 2 środę stycznia, na godzinę 19:00.

Zdjęcie pokazuje zrzut ekranu wykonany pod czas spotkania osób uczestniczących w spotkaniu online