Osoby uprawnione do świadczenia

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

  • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;
  • złożyć wniosek o wypłatę dodatku energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy;
  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. wynosi:

  • dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 12,09 zł na miesiąc;
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 16,79 zł na miesiąc;
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 20,15 zł na miesiąc.