Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny skierowana jest do rodzin  zamieszkałych na terenie miasta Poznania, mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wiekudo ukończenia 18 roku życia (w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 25 roku życia lub bez ograniczeń wiekowych w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,), niezależnie od sytuacji materialnej.

więcej